• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Обичаи

Во текот на јануари и февруари 2019., наставниците Ленче Анѓелкоска и Африме Дурмиши заедно со учениците од трето одделение спроведоа активности во рамки на месечната тема "Обичаи" од Секцијата Запознај ја Македонија на Годишната...

Лисицата и гавранот

Во текот на февруари 2019. година, наставниците Габриела Мерџаноска и Нагихан Снопче заедно со учениците од второ одделение реализираа активности во рамки на месечната тема "Басните на Езоп" од Драмската Секцијата на Годишната програма...

Со музика низ времето

Во текот на февруари 2019., наставниците Дијана Петкоска и Валбона Стафаи со учениците од седмо одделение реализираа активности во рамки на месечната тема “Со музика низ времето” од Музичката секцијата на Годишната програма за...

Зимска облека

Во текот на јануари и февруари 2019. година, Лидија Билбилоска и Дрита Јакупи заедно со учениците од трето одделение спроведоа активности во рамки на месечната тема "Зимска облека" од Еко Секцијата на Годишната програма за...

Зимска облека

Во текот на јануари и февруари 2019. година, Оливера Ѓорѓиоска и Ардијана Зибери заедно со учениците од трето одделение спроведоа активности во рамки на месечната тема "Зимска облека" од Еко Секцијата на Годишната програма за...

Светска музичка сцена

Во текот на февруари 2019., наставниците Лилјана Ставреска, Бастри Ристеми и Гордана Мојсоска со учениците од седмо одделение реализираа активности во рамки на месечната тема “21. век во ритамот на музиката, Светска музичка сцена” од...

Данска и Финска

Во текот на јануари и февруари 2019., наставниците Анета Казиоска и Мируше Џафери, заедно со учениците од петто одделение спроведоа активности во рамки на месечните теми “Данска” и “Финска” од Секцијата Образование за мир и толеранција...

Зимски радости

Во текот на февруари 2019. година, наставниците Јасмина Ефремоска и Лулјета Азири заедно со нивните ученици реализираа активности во рамки на месечната тема “Зимски радости” од Уметничката секција на Годишната програма за воннаставни...